Výběr analýzyVyberte typ analýzy. Bodová analýza je zaměřena vždy na konkrétní stanici a zahrnuje detailní analýzy konkrétního místa. Plošná analýza hodnotí data ze stanic jako celek pro Českou republiku. Globální analýza představuje hodnocení například teploty vzduchu, množství mořského ledu nebo teplotu oceánů v globálním měřítku.


Bodová analýza


Plošná analýza


Globální analýza